vEngelenburg
Coaching  Advies & Mediation

Wat is mediation?

Mediation is de manier van conflicthantering, waarbij een onafhankelijk derde persoon de betrokken partijen begeleidt naar een oplossing van een probleem, dat hen gescheiden houdt. Oftewel, je bent in een langlopende en steeds groter wordende discussie beland, waarbij je de controle en het overzicht kwijt bent geraakt. Je wil wel, maar het lukt je niet meer om er samen uit te komen. De mediator kan jullie dan helpen om toch die weg weer terug te vinden, zodat jullie zelf die oplossing wel weer kunnen vinden en uiteindelijk samen weer verder kunnen.

Maar mediation is meer! Een mediator kan je namelijk ook helpen wanneer er moeilijke onderwerpen besproken moeten worden of wanneer een lastig besluit genomen moet worden. Ook dan kan het prettig zijn, wanneer een onafhankelijke derde dit proces kan begeleiden, zodat jullie je zelf volledig met de inhoud kunnen bezighouden.


Wat is de rol van een mediator?

 • De mediator is onafhankelijk en onpartijdig
 • De mediator begeleidt het proces en coacht partijen waar nodig in dit proces
 • Partijen hebben de regie over de inhoud én over de oplossing. De mediator heeft de regie over het proces.  Mediation is daarmee een vorm van ' tussen-partijdige'  conflicthantering. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de reguliere rechtspraak of arbitrage, waarin de rechter/arbiter boven de partijen staat en uiteindelijk een oordeel velt, waaraan partijen zich moeten onderwerpen.


Zijn er voorwaarden verbonden aan mediation?

Ja, mediation is een speciale vorm van conflictbemiddeling of procesbegeleiding en heeft alleen kans van  slagen wanneer:

 • Partijen zelf een oplossing willen zoeken (ze kunnen het alleen nog even niet zelf). Eis van vrijwilligheid
 • Partijen in een veilige omgeving kunnen praten. Vaak komen in gesprekken onderwerpen ter spraken, die best wel heel spannend kunnen zijn voor de deelnemers. Men moet zich veilig voelen om alles te kunnen zeggen. Eis van vertrouwelijkheid en geheimhouding.
 • Partijen de mogelijkheid hebben om tussentijds van gedachten te veranderen of om de mediation af te breken, als men er echt geen heil meer in ziet. Eis van vrijblijvendheid

Er zijn nog meer spelregels voor een geslaagde mediation, maar dit zijn de 3 belangrijkste voorwaarden.


Is mediation wel iets voor mijn probleem?

Wanneer je jezelf herkent in de volgende opmerkingen, dan zou ik zeker contact opnemen om eens, vrijblijvend, te overleggen of mediation kan helpen in jouw situatie:

 • Je hebt een probleem met een collega of werknemer, waar jullie zelf niet meer uit kunnen komen.
 • Er is gedoe op een van de afdelingen in jouw bedrijf en dat dreigt uit te hand te lopen of het dreigt andere afdeling met zich mee te slepen.
 • Een van jouw werknemers zit ziek thuis in verband met een conflict. Wellicht heeft de bedrijfsarts mediation ook al geadviseerd.
 • Je wilt er wel graag uitkomen, want zo kan het ook niet verder. (deze eis van vrijwilligheid is een belangrijke voorwaarde voor de kans van slagen!)
 • Je hebt geen zin in juridisch getouwtrek, waardoor alles nog langer gaat duren en wellicht nog meer geld gaat kosten
 • De bedrijfsvoering loopt averij op en/of de kwaliteit van jullie dienstverlening komt onder druk te staan. Dit kan zowel intern als extern zijn.
 • Je vindt het wel belangrijk om zelf te bepalen waar de oplossing zou moeten liggen. Je wilt deze regie niet uit handen geven.

Denk je dat een of meer van de bovenstaande situaties wel eens van toepassing zou kunnen zijn? neem dan gerust contact op. We kunnen dan samen bekijken of ik iets voor jullie kan betekenen.  info@vengelenburg-cam.nl


Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Bij mediation houden partijen zelf de regie over hun probleem én over de gekozen oplossing
 • Bij mediation heb je veel meer zekerheid dat het conflict ook echt opgelost wordt, juist vanwege de eis van vrijwilligheid.
 • De mediator is erin geschoold om de mensen weer dichter bij elkaar te brengen, waardoor er begrip ontstaat voor elkaar. Wat de uitkomst uiteindelijk ook wordt, dit begrip is een belangrijk basis voor ieder oplossingsvorm of je nu samen verder gaat of juist niet. Immers ook als je uiteindelijk afscheid moet nemen van een medewerker of van je werkgever, je moet toch verder, en dan is het prettig wanneer je niet met knallende ruzie uit elkaar bent gegaan.
 • Mediation is een stuk goedkoper dan de gang naar de rechter.
 • Mediation is ook vaak een heel stuk sneller dan de gang naar de rechter. Partijen bepalen zelf de planning van de gesprekken en in de meeste gevallen zijn ongeveer 3 gesprekken voldoende om weer verder te kunnen. Deze tijdwinst in zichzelf is al een enorme kostenbesparing.
 • En ja, natuurlijk zijn er ook risico's: als een partij niet vrijwillig aan tafel zit, wordt het een stuk lastiger om tot een oplossing te komen, maar..... niet geschoten is altijd mis.