vEngelenburg
Coaching  Advies & Mediation

Re-integratiecoach

Als onderdeel van Insieme BV ben ik sinds oktober 2019 werkzaam als re-integratiecoach. Sinds maart 2020 ben ik bij Insieme in dienst getreden. In deze functie begeleid ik medewerkers, die al langere tijd ziek zijn in hun zoektocht naar passend werk. Wij worden ingezet voor een zoektocht naar werk bij een andere werkgever (spoor 2), maar vaak zijn mensen ook nog bezig met de terugkeer naar hun eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever (dat laatste heet spoor 1). Al deze trajecten kunnen naast elkaar worden gevolgd. Omdat dit best wel heel veel vraagt van een, toch al zieke en belaste, werknemer, is het belangrijk dat ze hierin goed en intensief begeleid worden.

In het spoor 2 traject beginnen we met het beantwoorden van de vragen 'wie ben ik?' en ' wat wil ik?'. Deze vormen het zogenaamede persoonsprofiel. Vervolgens gaat we zoeken naar het antwoord op de vraag 'wat kan ik?'. Alles bij elkaar leidt tot een arbeidsprofiel. Dit is de basis voor de betrokken medewerker voor de zoektocht naar mogelijke en passende vacatures. Wij begeleiden deze mensen bij alle vragen en ondersteunen hen waar nodig. (werkwijze Insieme)

Arbeidsdeskundig onderzoekSinds 1 januari 2021 ben ik geregistreerd arbeidsdeskundige. Samen met mijn collega bij Insieme voer ik als arbeidsdeskundige onderzoeken uit en adviseer ik zowel werknemer als werkgever over re-integratiemogelijkheden met als doel: duurzaam inzetbaar blijven in passend werk, het liefst tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
Wanneer een medewerker 1 jaar arbeidsongeschikt is, dan wordt de kans op volledige terugkeer in de eigen functie steeds kleiner. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is bepaald, dat de werkgever de eerste 2 ziektejaren het salaris moet doorbetalen. Daarnaast moeten zowel werkgever als werknemer er alles aan doen om ervoor te zorgen, dat de werknemer weer te laten re-integreren in werk. Daarbij maakt het uiteindelijk niet uit of dit het eigen werk is of ander passend werk. De arbeidsdeskundige heeft hierbij een belangrijke rol, omdat wij gespecialiseerd zijn in beantwoording van de vraag in hoeverre de zieke werknemer nog kan terugkeren in zijn of haar eigen functie, al dan niet in aangepaste vorm.
Als arbeidsdeskundige geef ik antwoord op vier vragen (in deze volgorde):
1. Is de eigen functie van de werknemer nog passend?
2. Zo niet, is deze functie passend te maken?  (hiervoor kijk ik niet alleen naar mogelijke aanpassingen of hulpmogelijkheden, maar ook of het redelijk is om van de werkgever te vragen om deze hulpmiddelen aan te schaffen)
3. zo niet, is er bij de eigen werkgever mogelijkheid tot het vinden van passend werk?
4, zo niet, is er bij andere werkgevers mogelijkheid tot het vinden van passend werk? Deze vraag is dus pas aan de orde als de andere 3 vragen allemaal met 'nee' beantwoord zijn.

Onder passend werk wordt volgens het UWV verstaan: werk passend bij de krachten en bekwaamheden van de betrokken medewerker. Dat betekent, dat gekeken wordt naar het opleiding- en kennisniveau, naar de fysieke en psychische mogelijkheden van de medewerker. 

voor meer informatie: www.arbeidsdeskundigen.nl


Wilt u een opdracht plaatsen of een offerte opvragen voor een of meer diensten van Insieme? stuur dan een mail naar info@insieme.nl 

of neem eens een kijkje op  onze website: www.insieme.nl