vEngelenburg
Coaching  Advies & Mediation

Re-integratiecoach

Als onderdeel van Insieme BV en haar dochter Indorso ben ik sinds oktober 2019 werkzaam als re-integratiecoach. Sinds maart 2020 ben ik bij Insieme in dienst getreden. In deze functie begeleid ik medewerkers, die al langere tijd ziek zijn in hun zoektocht naar passend werk. Wij worden ingezet voor een zoektocht naar werk bij een andere werkgever (spoor 2), maar vaak zijn mensen ook nog bezig met de terugkeer naar hun eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever (dat laatste heet spoor 1). Al deze trajecten kunnen naast elkaar worden gevolgd. Omdat dit best wel heel veel vraagt van een, toch al zieke en belaste, werknemer, is het belangrijk dat ze hierin goed en intensief begeleid worden.

In het spoor 2 traject beginnen we met het beantwoorden van de vragen 'wie ben ik?' en ' wat wil ik?'. Deze vormen het zogenaamede persoonsprofiel. Vervolgens gaat we zoeken naar het antwoord op de vraag 'wat kan ik?'. Alles bij elkaar leidt tot een arbeidsprofiel. Dit is de basis voor de betrokken medewerker voor de zoektocht naar mogelijke en passende vacatures. Wij begeleiden deze mensen bij alle vragen en ondersteunen hen waar nodig. (werkwijze Insieme/Indorso)

Arbeidsdeskundig onderzoekMomenteel volg ik ook de opleiding tot arbeidsdeskundige en in november 2020 hoopt ik deze afgerond te hebben. Dan kan ik als geregistreerd arbeidsdeskundige bij Insieme zelfstandig arbeidsdeskundige onderzoeken gaan doen samen met de arbeidsdeskundige die nu al bij Insieme werkzaam is.
Wanneer een medewerker 1 jaar arbeidsongeschikt is, dan wordt de kans op volledige terugkeer in de eigen functie steeds kleiner. Vanuit de wet verbetering poortwachter is bepaald, dat de werkgever uiterlijk na 1 jaar een arbeidsdeskundig onderzoek moet aanvragen om de bepalen in hoeverre de  zieke werknemer nog kan terugkeren in zijn of haar eigen functie, al dan niet in aangepaste vorm.
Als arbeidsdeskundige geef ik antwoord op vier vragen (in deze volgorde):
1. Is de eigen functie van de werknemer nog passend?
2. Zo niet, is deze functie passend te maken?  (hiervoor kijk ik niet alleen naar mogelijke aanpassingen of hulpmogelijkheden, maar ook of het redelijk is om van de werkgever te vragen om deze hulpmiddelen aan te schaffen)
3. zo niet, is er bij de eigen werkgever mogelijkheid tot het vinden van passend werk?
4, zo niet, is er bij andere werkgevers mogelijkheid tot het vinden van passend werk?

Onder passend werk wordt volgens het UWV verstaan: werk passend bij de krachten en bekwaamheden van de betrokken medewerker. Dat betekent, dat gekeken wordt naar het opleiding- en kennisniveau, naar de fysieke en psychische mogelijkheden van de medewerker. 

voor meer informatie: www.arbeidsdeskundigen.nl