vEngelenburg
Coaching  Advies & Mediation

  Welkom bij vEngelenburg, coaching, advies & mediation


Na een carrière van 16 jaar als ambtelijk secretaris medezeggenschap in het ziekenhuis ben ik in januari 2019 gestart met mijn eigen bedrijf in coaching, advies en (arbeids)mediation. In de afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het adviseren en coachen van ondernemingsraden als team, maar ook van individuele OR-leden, managers en werknemers. Deze kennis en deskundigheid wil ik graag blijven inzetten vanuit mijn eigen bedrijf

Inmiddels ben ik ook registerarbeidsdeskundige. Voor mijn arbeidsdeskundige onderzoeken en re-integratiewerk, maar ook conflictbemiddeling  ben ik in dienst van  Insieme BV, een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in gezondheidsmanagement (psychische interventies bij zieke werknemers, externe re-integratie bij langdurig zieke werknemers en arbeidsdeskundige onderzoek. Voor meer informatie zie  www.insieme.nl)Wat is nu het verschil tussen adviseren en coachen?

Ik zie twee belangrijke verschillen tussen deze twee activiteiten.  Adviseren gebeurt vanuit een inhoudelijke deskundigheid, waarbij je kennis overdraagt vanuit de inhoud. Coachen is vooral een manier van communiceren, waarbij ik het beste uit de ander of de anderen probeer te halen. Mijn deskundigheid is daarbij de communicatie en de inhoudelijke deskundigheid is en blijft bij degene of degenen die ik coach. Hij/zij bepaalt/bepalen de inhoud en de richting en ik geef sturing aan deze zelfsturing.Mediation als derde tak

Door mijn ervaringen in het coachen was de keuze om mij te scholen tot mediator een hele logische. Immers ook een mediator treedt op als coach in het proces waarbij partijen weer ruimte proberen te krijgen om hun geschil op te lossen, zodat ze samen weer vooruit kunnen. Vanwege mijn interesse en scholing in de psychologie van arbeidsorganisaties,  heb ik mij toegelegd op arbeidsmediation en samenwerkingsvraagstukken met name in zorgorganisaties en het onderwijs.

Naast teams of afdelingen begeleid ik ook ondernemingsraden. Door mijn jarenlange ervaring in de medezeggenschap ben ik bekend met alle uitdagingen en valkuilen voor de ondernemingsraad in de samenwerking, zowel onderling als met de bestuurder, HR en andere stakeholders. Wil je meer weten, kijk dan gerust op de pagina 'medezeggenschap'. Deze kun je vinden in het menu bovenaan deze pagina.

Zowel een coach als een mediator is dus geen probleemoplosser! In beide rollen begeleid ik het proces om zelf te komen tot een oplossing van jouw of jullie probleem of geschil. Jullie houden dus zelf de regie over de inhoud én over de oplossing. Dat is erg belangrijk want je wordt er niet blij van, wanneer een ander bepaalt wat het beste voor jou is. 

 Natuurlijk kom ik graag een keer langs om te kijken of ik iets kan betekenen voor jou of jouw team/ondernemingsraad. Stuur gerust een mail: info@vEngelenburg-cam.nl 


Petrina van Engelenburg